Tijdelijk

Het doel van deze website is ondersteuning van kennisontwikkeling rondom gevolgen van extreme buien, met een online archief van 2008-heden met per gemeente eenduidige gedetailleerde informatie over meest extreme buien die is te koppelen aan informatie over overlast en/of schade.

Link naar het extreme buien archief van uw gemeente: ExtremeBuiGemist.nl

Inzicht in de zwaarte en ruimtelijke verdeling van een extreme bui is van belang om de gevolgen op de grond te kunnen duiden. Viel de overlast of schade mee of tegen? Als een relatief beperkte neerslaghoeveelheid tot veel overlast leidt dan is dat mogelijk een punt van zorg. Anderzijds kunnen meevallende effecten van een zeer extreme neerslag zorgen voor een gevoel van veiligheid. Dit inzicht helpt u om tot goede afweging van maatregelen te komen.

Het online archief is in essentie een aanvulling op de RadarTools software. Deze webpagina geeft de tabel met belangrijkste kenmerken van de extreme neerslaggebeurtenissen aangevuld met de grafische weergave van de neerslag per km2 radarvak, voor een serie tijdvakken van 15 minuten tot 24 uur.

Gebruik website in 5 stappen:

Meer informatie vindt u via de volgende links:


Laatste wijziging 30 juni 2022