Filtering extreme neerslagperioden

De filtering van de extreme neerslagperioden is uitgewerkt in de volgende stappen:

   • Uitvoeren radartellingen van extreme 5 minuten waarden per radarvak voor een serie tijdvakken van 15 minuten tot 24 uur. Per km2 radarvak wordt een voortschrijdende sommatie van opeenvolgende 5 minuten waarden neerslag in een tijdvak berekend. (Voor een duur 180 minuten kan een tijdvak beginnen op elke 5 minuten klokwaarde. Voor de langere duren beginnen de tijdvakken op het hele uur.)
   • Selecteren tijdvakken met extreme neerslagwaarden groter dan een gekozen ondergrens voor dat een specifiek tijdvak (zie tabel website). Deze selectie wordt per gemeente uitgevoerd voor alle radarvakken die als bebouwd of onbebouwd zijn geclassificeerd.
   • Filteren van alle geselecteerde tijdvakken met extreme neerslag per km2 radarvak tot een neerslaggebeurtenis op een datum. Vooral bij de langdurige neerslag kan een dergelijke neerslagperiode over 2 dagen lopen.
   • Sorteren (begin)datums met extreme neerslag van langdurige tot kort durende neerslagperioden, per tijdvak rekening houdend met het aantal km2 radarvakken waarin de neerslag groter is dan de ondergrens voor dat tijdvak.

Let op: de tijdschaal van de neerslaginformatie wordt aangeduid (in UTC). Dat betekent dat de aangeduide tijd in de zomer +2 uur en in de winter +1 uur achter loopt op onze klok.

Laatse wijziging op