Toelichting website

De website ExtremeBuiGemist.nl geeft per gemeente informatie over de meest extreme neerslagperioden gefilterd uit de radarbeelden per 5 minuten en per km2, voor de periode 2008-2018.

Bediening website in 4 stappen


Opties weergave in kaart


Keuze bebouwd of onbebouwd
Het grondgebied van een gemeente is verdeeld in bebouwde en onbebouwde radarvakken. Voor de filtering van de neerslagperioden kan worden geschakeld tussen het bebouwde of het onbebouwde of het gehele gebied (bebouwd+onbebouwd). Om de effecten op het bebouwde gebied te bekijken is vaak handig om de weergave te beperken tot het bebouwde gebied.

Meldingen
De optie meldingen schakelt de weergave aan/uit van meldingen in sociale media zoals Youtube, Facebook, Instagram, lokale kranten etc. Daar waar de informatie beschikbaar is zijn de km vakken met waarnemingen op de kaart geaccentueerd met een rand. In de tabel is het aantal meldingen per neerslagperiode aangegeven.

Filterdrempel
De optie filterdrempel schakelt de weergave op de kaart van de neerslag in km2 vakken tussen:

  • ingeschakeld – de serie drempelwaarden die in de tabel gebruikt voor de filtering van de neerslagperioden
  • uitgeschakeld – een serie lagere drempelwaarden die een vollediger beeld geven van de neerslag op het gebied

Filtering neerslagperioden
In de tabel (links van de kaart) staan de neerslagperioden waarin voor een serie tijdvakken de tellingen van het aantal radarvakken zijn aangeven. Hierbij geldt het criterium dat de neerslagsom in een tijdvak groter is dan de ingestelde filterdrempelwaarde:

  • tijdvak 15 minuten, neerslagsom > 15 mm
  • tijdvak 30 minuten, neerslagsom > 20 mm
  • tijdvak 60 minuten, neerslagsom > 30 mm
  • tijdvak 180 minuten, neerslagsom > 40 mm
  • tijdvak 6 uur, neerslagsom > 50 mm
  • tijdvak 12 uur, neerslagsom > 50 mm
  • tijdvak 24 uur, neerslagsom > 50 mm

Per neerslagperiode is de datum, het begintijdstip en de duur van de periode aangegeven. Let op: Het is mogelijk dat het meest extreme deel van de periode niet op de aangegeven datum, maar op de dag daarna valt. Dit is vooral van belang bij het interpreteren van informatie via de (sociale) media.

De tijdvakken tot 180 minuten zijn samengesteld uit een voortschrijdende (aaneengesloten) periode van klok 5 minuten. De tijdvakken van 6 – 24 uur zijn samengesteld uit een aangesloten periode van klokuren.

Sortering neerslagperioden
De sortering van de neerslagperioden in de tabel begint met het grootste aantal ingevulde waarden in de kolom met het grootste tijdvak (max 24 uur). Voor de volgende neerslagperioden wordt per regel telkens gekeken naar de invulling van de waarde in de kolom met het dan volgende grootste tijdvak. Bovenin de tabel staan dus de neerslagperioden met grotere hoeveelheden in langere duren. Onderin de tabel staan de kortdurende neerslagperioden waarin nog een flinke hoeveelheid neerslag is gevallen. Dit zijn vaak de zeer lokale gebeurtenissen.

Weergave op kaart
Op de kaart (rechts van de tabel) kan met de keuze van een tijdvak de radarvakken met een neerslagsom groter dan een (filter)drempelwaarde worden ingekleurd.

Voorbeeld Enschede
Voor de gemeente Enschede kijken we naar de resultaten van 2 soorten neerslagperioden, een langdurige en een kortere periode.

Op 20100826 valt er in 12 h meer dan 50 mm neerslag op 62 bebouwde radarvakken. Dit zijn alle bebouwde radarvakken van de gemeente. In het grootste deel van de radarvakken valt meer dan 70 mm neerslag en in de andere vakken valt meer dan 60 mm. Dit is een logisch patroon. Meestal gaat het hier om grotere neerslaggebieden. In dit geval gaat het om het meest uitgestrekte neerslaggebied ooit waargenomen in Europa.

In 24 uur valt in het grootste deel van alle bebouwde vakken meer dan 100 mm en in 2 vakken meer dan 90 mm.

In deze neerslagperiode is de neerslag redelijk gelijkmatig verdeeld gevallen. In tijdvakken korter dan 6 uur worden de drempelwaarden voor extreme neerslag niet overschreden.

Op 20090703 zien we een neerslagperiode waarin de drempelwaarden van de neerslagsommen in kortere tijdvakken worden overschreden.


Laatste wijziging 19 juni 2020