Toelichting website

Het archief ExtremeBuiGemist.nl geeft per gemeente informatie over de meest extreme neerslagperioden gefilterd uit de radarbeelden per 5 minuten en per km2, voor de periode 2008-heden.

Deze website heeft een aantal mogelijkheden om informatie van een extreme neerslaggebeurtenis zichtbaar te maken. Uitgebreidere mogelijkheden vindt u in de RadarTools software.

De data en tellingen voor ExtremeBuiGemist.nl zijn bijgewerkt tot april 2020. Deze zijn gebaseerd op de langjarige MFBS radardata reeks van het KNMI, sinds 2008. De gemeentelijke herindelingen zijn bijgewerkt t/m maart 2022.

Gebruik website in 5 stappen:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is afbeelding-2-1024x500.png

De gemeentelijke herindelingen zijn bijgewerkt t/m maart 2022.

Als weergave-opties kunt u kiezen:
– het tonen van de neerslag voor radarvakken die als bebouwd en/of onbebouwd zijn aangemerkt; (aanvinken bebouwd en of onbebouwd);
– het markeren van de radarvakken met meldingen in sociale media;
– het tonen van de neerslag voor de radarvakken waarvan de neerslagsom in een tijdvak groter is dan de drempelwaarde voor het filteren van de gebeurtenis of waarvan de neerslag groter is dan de minimum drempelwaarde (aan/uit vinken gebeurtenis drempelwaarde).

Bebouwd en/of onbebouwd oppervlak
Het grondgebied van een gemeente is verdeeld in bebouwde en onbebouwde radarvakken. Voor de filtering van de neerslagperioden kan worden geschakeld tussen het bebouwde of het onbebouwde of het gehele gebied (bebouwd+onbebouwd). Om de effecten op het bebouwde gebied te bekijken is vaak handig om de weergave te beperken tot het bebouwde gebied.

Meldingen
De optie meldingen schakelt de weergave aan/uit van meldingen in sociale media zoals YouTube, Facebook, Instagram, lokale kranten etc. Daar waar de informatie beschikbaar is zijn de km vakken met waarnemingen op de kaart geaccentueerd met een rand. In de tabel is het aantal meldingen per neerslagperiode aangegeven.

Filterdrempel
De optie filterdrempel schakelt de weergave op de kaart van de neerslag in km2 vakken tussen:

  • ingeschakeld – de serie drempelwaarden die in de tabel gebruikt voor de filtering van de neerslagperioden
  • uitgeschakeld – een serie lagere drempelwaarden die een vollediger beeld geven van de neerslag op het gebied
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is afbeelding-3-1024x500.png

De tabel links geeft een lijst met extreme neerslaggebeurtenissen.

Per gebeurtenis is de datum, het begintijdstip en de duur van de periode aangegeven. Let op: Het is mogelijk dat het meest extreme deel van de periode niet op de aangegeven datum, maar op de dag daarna valt. Dit is vooral van belang bij het interpreteren van informatie via de (sociale) media.

De tabel is gesorteerd op de extremiteitsfactor max LogT. T staat voor de herhalingstijd, logT = 2 komt overeen met 100 jaar, T = 3 met 1000 jaar etc. De letter K, M of L geeft aan of de neerslag korte, middellange of lange duur maatgevend is voor de LogT factor.

De opp factor geeft aan welk percentage van het bebouwde oppervlak is getroffen door extreme neerslag > gebeurtenisdrempel.

Voor een serie tijdvakken (van 15 minuten tot 24 uur) toont de tabel de telling van het aantal keren dat de drempelwaarde voor de neerslagsom in een km2 radarvak is overschreden, bijvoorbeeld > 30 mm neerslag gedurende 60 minuten. Voor de filtering van de extreme gebeurtenissen is uitgegaan van de volgende drempelwaarden per tijdvak:

  • tijdvak 15 min, neerslag > 20 mm
  • tijdvak 30 min, neerslag > 25 mm
  • tijdvak 60 min, neerslag > 30 mm
  • tijdvak 180 min, neerslag > 40 mm
  • tijdvak 6 uur, neerslag > 50 mm
  • tijdvak 12 uur, neerslag > 60 mm
  • tijdvak 24 uur, neerslag > 70 mm

Bij de kortere duren t/m 180 minuten gaat het om tijdvakken waarvan de neerslaghoeveelheden over een voortschrijdende periode in stappen van 5 minuten zijn gesommeerd. Bij de langere duren zijn neerslaghoeveelheden per tijdvakken gesommeerd als klokuren.

De laatste kolom in de tabel geeft per gebeurtenis het aantal meldingen via sociale media. Deze waarde heeft betrekking op onderzoek van de Universiteit Leiden voor de periode xx – yy. De locaties van de sociale meldingen zijn op de kaart weergegeven met dikker omlijnde radarvakken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is afbeelding-4-1024x500.png

Een neerslaggebeurtenis wordt gekozen door op een regel in de tabel te klikken. Van een gebeurtenis kunnen de de extreme waarden voor de tijdvakken van 15 minuten tot 24h worden weergegeven. Deze weergave kleurt alle radarvakken waar of de drempelwaarde voor de filtering van een gebeurtenis of de minimum neerslagsom is overschreden. Deze keuze wordt geschakeld via het aan/uit vinken gebeurtenis drempelwaarde. Door met de muis over een radarvak te zweven kunt u de exacte kenmerken van de neerslag op een radarvak zichtbaar maken.

Door het aanklikken van een radarvak op de kaart kunt u het verloop van de neerslag per 5 minuten voor dat specifieke radarvak zichtbaar maken in een pop-up grafiekscherm.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is afbeelding-5-1024x500.png

Via de keuze melden gevolgen extreme neerslag kunt u een vragenlijst invullen om uw indruk te registreren van de impact van de extreme bui waardoor uw gemeente (recent) is getroffen. Deze resultaten die we met deze vragenlijsten verzamelen willen we gebruiken om na te gaan of de door ons uitgewerkte classificering van extreme buien enige relatie heeft met de gevolgen in uw gemeente.


Laatste wijziging 30 juni 2022