Archief

In het [ARCHIEF] kunt u registraties bewaren van de neerslagradar [RADAR], van individuele grondregenmeters [REGENMETER] en van een cluster van [NETATMO] regenmeters in een gebied. Alle registraties in dit archief gaan uit van de standaard UTC tijd. Bij dit soort registraties is het erg onhandig om de lokale (zomer- en winter)tijd te hanteren.


Radar

In het radararchief kunt u interessante registraties bewaren die u via [RADARMETINGEN] heeft opgevraagd. De overzichtstabel geeft informatie over de (centrum)locatie van het radargebied, de datum en de kenmerken van de bui (neerslaghoeveelheid, neerslagduur in dagen).

Voor de locatie van het (centrale vak van het) radargebied wordt het radarID (RID) gebruikt. Dat is de (x,y) nummering van de radarvakken over Nederland. Behalve de gemeente naam is ook de naam van de (woon)kern aangegeven, tenzij het centrum-vak in onbebouwd gebied ligt.


Regenmeter

In het regenmeter-archief kunt u registraties van bijzondere buien bewaren, samen met de kenmerken van de regenmeter waarmee deze buien zijn geregistreerd. De locatie van de regenmeter ligt exact vast in WGS coördinaten (latitude, longitude). In de tabel is het RID van het radarvak aangegeven.

De kenmerken zoals LOCATIE, METING en TYPE moeten nog wat strakker worden uitgewerkt. De duur van de registratie is afgerond in hele uren.


Netatmo (clusters)

In het Netatmo (cluster) archief kunt u zoekopdrachten naar clusters van Netatmo regenmeters in een gebied vastleggen.

De resultaten van deze registraties kunnen ook worden gedownload omdat deze amateurmeters ook uit de lucht kunnen raken en de metingen daardoor verloren kunnen gaan.


Laatste wijziging 25 juni 2020