Filtering extreme gebeurtenissen

Voor de filtering van extreme neerslaggebeurtenissen is gebruik gemaakt van de radarreeks met neerslaghoeveelheden per 5 minuten en per km2, voor de periode van 2008 t/m 2019. Recentere data wordt regelmatig toegevoegd. De radarvakken zijn toegedeeld aan een gemeente en daarbij geclassificeerd als bebouwd of onbebouwd.

De filtering van de extreme neerslaggebeurtenissen is uitgewerkt in de volgende stappen:

1) De 5-minuten neerslagwaarden per radarvak worden voortschrijdend gesommeerd voor een set tijdvakken van 15 minuten tot 24 uur. Een tijdvak met een duur tot 180 minuten kan beginnen op elke 5 minuten klokwaarde. Tijdvakken met een langere duur beginnen op het hele uur. Een neerslagsom per tijdvak wordt weggeschreven in de reeks per tijdvak als deze groter is dan de volgende ondergrens:

 • tijdvak 15 minuten, neerslagsom > 5 mm
 • tijdvak 30 minuten, neerslagsom > 10 mm
 • tijdvak 60 minuten, neerslagsom > 15 mm
 • tijdvak 180 minuten, neerslagsom > 20 mm
 • tijdvak 6 uur, neerslagsom > 30 mm
 • tijdvak 12 uur, neerslagsom > 30 mm
 • tijdvak 24 uur, neerslagsom > 30 mm

2) Per gemeente worden uit tijdvakkenreeksen de datums gefilterd met extreme waarden, groter dan de volgende filtergrens:

 • tijdvak 15 minuten, neerslagsom > 15 mm
 • tijdvak 30 minuten, neerslagsom > 20 mm
 • tijdvak 60 minuten, neerslagsom > 30 mm
 • tijdvak 180 minuten, neerslagsom > 40 mm
 • tijdvak 6 uur, neerslagsom > 50 mm
 • tijdvak 12 uur, neerslagsom > 60 mm
 • tijdvak 24 uur, neerslagsom > 70 mm

Vooral bij de langdurige neerslag kan de bruto duur 2 of 3 dagen zijn. Bij een gebeurtenis met een 24-uur waarde boven de filtergrens is principieel al sprak van 2 dagen. In verband met een mogelijke voorgeschiedenis van een gebeurtenis wordt ook de datum meegenomen waarop een aansluitend tijdvak eerder valt.

3) Per gemeente worden de kenmerken van de gebeurtenis(sen) op de gefilterde datums uitgewerkt tot (aansluitende) neerslagperioden per tijdvak en tot individuele neerslaggebeurtenissen.

In de kenmerkentabel van de gebeurtenissen zijn deze gesorteerd van perioden met langdurige neerslag tot de kort durende perioden. Per tijdvak is het aantal km2 radarvakken aangegeven waarin de neerslagsom groter is dan de filtergrens voor dat tijdvak.

Let op: de tijdschaal van de neerslaginformatie wordt aangeduid (in UTC). Dat betekent dat de aangeduide tijd in de zomer +2 uur en in de winter +1 uur achter loopt op onze klok.


Laatste wijziging 7 juli 2020