Toelichting vragenlijst

Deze pagina geeft een toelichting op de vragenlijst die u kan invullen via de interactieve website. Na selectie van een neerslagperiode uit de tabel en het indrukken van de knop [Melding gevolgen extreme neerslag] kunt u in de online vragenlijst een aantal vragen beantwoorden (of aanpassen) over de gevolgen van deze extreme neerslag voor uw stedelijke gebied.

De toegang te tot de online vragenlijst krijgt u via het opgeven van uw mailadres en het bevestigen van dat account met een toegezonden code.

Bij vraag 1 kunt u 1 of meer opties aanvinken.

Vraag 1: Wat is uw betrokkenheid?

 • U bent inwoner van de gemeente
 • U bent werkzaam in de gemeente
 • U bent een toevallige voorbijganger
 • U bent vakmatig betrokken bij dit onderwerp
 • U heeft grote interesse in dit onderwerp

Vraag 2 heeft tot doel om de locatie van de belangrijkste overlast/schade aan te duiden.

Vraag 2: Wat is de locatie van de belangrijkste overlast/schade?

Woonkernen/Bedrijventerreinen …………

Wijken …………

Straten …………


Vraag 3 heeft tot doel om een beeld te krijgen van de duur en de omvang van eventuele overlast. In het vak bij overig kunt u een omschrijving aangeven.

Vraag 3: Wat zijn de gevolgen van deze bui op de stad of wijk?

Ondergelopen gebied, water op straat (overlast)

 • Kort durend (~ uur), enkele locaties (< 10) ondergelopen
 • Langer durend (> uur), enkele locaties (<10) ondergelopen
 • Kort durend (~ uur), grotere gebieden ondergelopen
 • Langer durend (meer uren), grotere gebieden ondergelopen
 • Overig …………

Schade aan gebouwen

 • Schade aan woningen
 • Schade aan winkels
 • Schade aan bedrijven
 • Schade aan openbare gebouwen
 • Overig schade …………

Bereikbaarheid omgeving

 • Woningen niet/moeilijk bereikbaar
 • Winkels niet/moeilijk bereikbaar
 • Bedrijven niet/moeilijk bereikbaar
 • Openbare gebouwen niet/moeilijk bereikbaar
 • Overig niet/moeilijk bereikbaar …………

Schade aan voertuigen

 • Schade aan personenauto’s
 • Schade aan bedrijfswagens
 • Schade aan openbaar vervoer
 • Schade aan overige voertuigen …………

Blokkades van infrastructuur

 • Wegen geblokkeerd
 • Parkeerplaatsen geblokkeerd
 • Tunnels, onderdoorgangen geblokkeerd
 • Overig geblokkeerd …………

Gevaar

 • Klapperende of verdwenen putdeksels, incidenteel
 • Klapperende of verdwenen putdeksels, grote schaal
 • Ziekte door contact met water op straat
 • Overig gevaar …………

Contact met water op straat (hygiëne)

 • Alleen door beroepsmatig betrokkenen (piketdienst, brandweer)
 • Door inwoners
 • Door inwoners met verminderde weerstand zoals kinderen en ouderen
 • Overig contact (huisdieren) …………

Vraag 4 heeft tot doel om de gevolgen van een bui een label mee te geven. Deze kleuren worden (na verversen) verwerkt in de interactieve website.

Vraag 4: Hoe beoordeelt u de gevolgen van deze bui?

 • Geen problemen
 • Nauwelijks problemen
 • Beperkte problemen
 • Ernstige problemen
 • Zeer ernstige problemen

Vraag 5 geeft u de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen maken over de gevolgen van de bui. U kunt hier ook opmerkingen maken en suggesties geven over de vragenlijst zelf.

Vraag 5: Heeft u opmerkingen of suggesties?

1 ………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………


Bij vraag 6 kunt u links opgeven die betrekking hebben op deze gebeurtenis. Denk aan bijvoorbeeld aan een website met foto’s, links naar facebook pagina’s, YouTube video’s en krantenartikelen.

Vraag 6: Heeft u digitale links van deze gebeurtenis in de media?

1 ………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………


Bij vraag 7 kunt u aangeven of u beschikking heeft over neerslagregistraties van deze bui. We zijn op zoek naar neerslagregistraties van deze gebeurtenis in vorm van radarbeelden van weerbureaus en registraties van grondregenmeters in het stedelijke gebied.

Vraag 7: Beschikt u over neerslagregistraties van deze bui?

 • Ja, die kan ik leveren
 • Nee, maar ik kan u doorverwijzen
 • Nee


Laatste wijziging 5 juli 2022