Info

Voorwoord (concept)
RadarTools geeft per gemeente de waterbeheerder inzicht in de kenmerken van extreme buien die sinds 2008 zijn gevallen. De extreme buien zijn gefilterd uit de 5-min neerslagradar per km2 gevalideerd door het KNMI. Met RadarTools kan een gebruiker de kenmerken van extreme buien raadplegen samen met de bijbehorende radarbeelden-animatie. De kenmerken van de extreme buien zijn ook te raadplegen op de website ExtremeBuiGemist.nl.

De stedelijk waterbeheerder kan de informatie van de extreme buien koppelen aan zijn kennis van de impact daarvan op de grond en zo inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van een (stedelijk) gebied.

Ter controle van de neerslagradar kunnen ook registraties van grondregenmeters worden ingelezen. De software berekent per radarvak een bedekkingsfactor van het neerslagverloop van radar en regenmeter, als indicatie hoe goed deze registraties op elkaar liggen.

De software biedt verder mogelijkheden om relevante informatie te archiveren en te exporteren naar Excel bestanden. Een bijzondere functie geeft een gebruiker de mogelijkheid om wereldwijd de 5-minuten registraties van NETATMO amateur neerslagstations te kunnen raadplegen, downloaden en archiveren.

Inzicht in de kenmerken van extreme buien in samenhang met de impact daarvan op de grond is een belangrijke stap in de ontwikkeling van maatregelen om de impact van extreme buien tegen te gaan. De RadarTools software beoogt gebruikers hierbij te ondersteunen. Wij wensen u daarbij veel succes.

STOWA en Stichting RIONED
juli 2020

Disclaimer
Deze software is ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden. De software is zorgvuldig gecontroleerd op fouten en onvolkomenheden.
ITS-Software kan echter niet garanderen dat deze foutloos werkt. ITS-Software aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten en onvolkomenheden in de software.

Versie informatie
RadarTools software, pre-release versie 3.

Radar informatie
– De radartellingen en radarmetingen hebben betrekking op radarvakken van 1 km2 voor de periode 2008 t/m 2019 en zijn gebaseerd op de gevalideerde 5 minuten set van het KNMI. code RAD_NL25_RAC_MFBS_EM_5min.
– De actuele radardata van geselecteerde perioden met extreme neerslag in Nederland vanaf juni 2020 zijn gebaseerd op de radar/gauge 5-minute vroege heranalyse accumulaties in Nederland, code nl_rdr_data_recor_5m en waar mogelijk de definitieve heranalyse accumulaties in Nederland, code nl_rdr_data_rfcor_5m.

Eindgebruikerslicentie

Privacyverklaring