Info

RadarTools geeft per gemeente inzicht in de kenmerken van de meest extreme buien die via radarbeelden per 5 min en per km2 door het KNMI zijn geregistreerd sinds 2008. De (stedelijk) waterbeheerder kan de informatie van deze extreme buien koppelen aan kennis van de gevolgen/impact daarvan op de grond en zo inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van een (stedelijk) gebied.

Met RadarTools zijn de kenmerken van extreme neerslaggebeurtenissen in detail te raadplegen. De lijst met extreme gebeurtenissen is ook te raadplegen op de website ExtremeBuiGemist.nl.

Ter controle van de neerslagradar kunnen ook registraties van grondregenmeters worden ingelezen. De software berekent per radarvak een bedekkingsfactor van het neerslagverloop van radar en regenmeter, als indicatie hoe goed deze registraties op elkaar liggen.

De software biedt verder mogelijkheden om relevante informatie te archiveren en te exporteren naar Excel bestanden en GIF animaties. Een bijzondere functie geeft een gebruiker de mogelijkheid om wereldwijd de 5-minuten registraties van NETATMO amateur neerslagstations te raadplegen, downloaden en archiveren.

Inzicht in de kenmerken van extreme buien in samenhang met de impact daarvan op de grond is een belangrijke stap in de ontwikkeling van maatregelen om de impact van extreme buien tegen te gaan. De RadarTools software beoogt gebruikers hierbij te ondersteunen.

STOWA en Stichting RIONED
september 2020

Disclaimer
Deze software is ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden. De software is zorgvuldig gecontroleerd op fouten en onvolkomenheden. Stichting RIONED en STOWA kunnen echter niet garanderen dat deze foutloos werkt en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten en onvolkomenheden in de software.

Versie informatie
RadarTools software, versie 3.20


Radar informatie
Als basis maakt RadarTools gebruik van de klimatologische radardata van het KNMI, die per km2 radarvak wordt geleverd sinds 2008. Nieuwe ontwikkeling is dat RadarTools ook gebruik gaat maken van het nieuwe Internationaal Radar Composiet (IRC).

Het Internationaal Radar Composiet wordt door het KNMI ontwikkeld in opdracht van het Waterschapshuis namens de waterschappen in samenwerking met Rijkswaterstaat en STOWA. Dit project is gestart eind 2018 en loopt tot 2021.

De resultaten van dit IRC onderzoek zijn direct geïmplementeerd in 3 KNMI neerslagproducten: de actuele (RTCOR), vroege (RECOR) en definitieve (RFCOR) (her)analyse ofwel near real time, early en final reanalysis.

Links naar:
Release Notes
Eindgebruikerslicentie
Privacyverklaring


Laatste wijziging 22 september 2020