Release notes

20200701 Versie 3.10
De methodiek voor het filteren van extreme buien (neerslaggebeurtenissen) is aangepast. De ondergrens en filtergrens van de extremen per tijdvak/radarvak zijn aangepast. Met name voor de korte duren is de grens wat lager gelegd.

De markering van radarvakken voor bebouwd en onbebouwd gebied is opnieuw bepaald met data uit 2019. De gemeentelijke herindeling van 2020 is doorgevoerd en de woonkernen zijn als toegevoegd als label voor de radarvakken.

Voor de identificatie van radarvakken maken we nu primair gebruik van het x-y vak-ID van het KNMI. Het blijft mogelijk om bij [RADARMETINGEN] radarvakken op te zoeken via RD (rijksdriehoeknet) en de wgs (lat,long) coördinaten.

Het archief met radardata is geactualiseerd en nabewerkt tot april 2020.

Earth-achtergrond is vervangen door een kaart-achtergrond met een wit doorzichtige overlay, de doorzichtigheid van deze overlay is instelbaar op de [INSTELLINGEN] pagina, bereikbaar via de topmenu balk. Voor de geooriëntatie is de earth-achtergrond minder geschikt. De wit-transparante overlay is van belang om de kleuren van de radarvakken te accentueren ten opzichte van de kleuren van de kaartachtergrond.

Enorme snelheidstoename is gerealiseerd in de verwerking van radardata.

Landelijke weergave van radartellingen met drempelwaarde is toegevoegd. Keuze in frequentie van neerslagsom>drempel en neerslagsom. De landweergave opent in een apart scherm met legenda. Deze landelijke weergave wordt verder ontwikkeld voor het raadplegen van actuele data.

Hoge resolutie schermdump van LAND-weergave is mogelijk via crtl-P knop. Ingesteld wordt de factor waarmee de beeldresolutie wordt vermenigvuldigd.

Aanpassing van de legenda-kleuren met een transparantiefactor. Bij de nieuwe release worden nieuwe legenda’s bijgeleverd als default. Eigen agenda’s moeten opnieuw worden aangemaakt en ingesteld.

Toevoegen archief voor de Netatmo zoekopdrachten, met grafische weergave van de zoekgebieden.

Aanpassing archief radarmetingen met betere informatie in de tabel en met een nieuw format voor archiefbestanden (oude archiefbestanden zijn niet meer bruikbaar).

Aanpassing van het archief neerslagmetingen met betere informatie in de tabel en met een nieuw format voor archiefbestanden (oude archiefbestanden zijn niet meer bruikbaar).

Verbetering berekening bedekkingsfactor voor de vergelijking radar- en neerslagmeting. Zie ook uitleg op de website.

Tijdstap van radarbeelden kan per 5 minuten worden aangepast aan de registratiestap van een neerslagmeter. Op die manier kunnen de 10-minuten neerslagregistraties van de automatische KNMI stations 1:1 worden vergeleken met de Radarneerslag per 10 minuten. Dit kan ook met uursommen.

Verandering kaartweergave [RADARMETINGEN] van intensiteit mm/h naar neerslagsom per tijdstap (keuze). De tijdstap van een neerslagsom per radarvak kan worden gevarieerd van 5 – 1440 (12h) minuten. Deze weergave is duidelijker en geeft minder aanleiding tot misverstanden.

Uitbreiding van de weergave van informatie via de tooltips (mouse-hover). Bijvoorbeeld in het scherm [OVERZICHT] zijn alle filterwaarden op te vragen en wordt ook de woonkern als onderdeel van de gemeente aangegeven.

De keuzelijst van gemeenten bij [RADARTELLINGEN] is interactief afgestemd op het ingezoomde kaartgebied. De keuzelijst laat alleen de gemeenten zien die in een kaartgebied liggen. Dit is een hulpmiddel voor mensen die niet precies weten welke gemeente in een gebied ligt en het maakt het doorlopen van die selectielijst sneller.

Export van radargegevens naar Excel per tijdvak van 5 minuten en per /radarvak is voor een gebied mogelijk gemaakt op speciaal verzoek van een aantal topgebruikers.

Toegang tot de wereldwijde NETATMO server is nu mogelijk via RadarTools met een persoonlijk NETATMO gebruikersaccount. Een gebruiker kan zijn aanmeldgegevens in RadarTools opslaan en hoeft zich dan in RadarTools zich niet telkens opnieuw aan te melden voor de NETATMO data.

5 minuten gegevens van NETATMO stations die zijn geëxporteerd naar Excel, kunnen direct worden ingelezen in RadarTools en worden vergeleken met de Radarneerslag. Deze vergelijking kan in RadarTools worden gearchiveerd onder [ARCHIEF-Neerslagmetingen]

De RadarTools.nl website is min of meer up to date. Mogelijk verdienen heel specifieke onderwerpen/onderdelen nog aandacht.