Bedekkingsfactor

Om het tijdverloop van de neerslag uit twee bronnen onderling met elkaar te vergelijken rekenen we een bedekkingsfactor uit. De pagina geeft een toelichting op deze berekening.

Het onderdeel radarmetingen geeft de mogelijkheid om het verloop van de neerslag per 5 minuten gemeten met een grondregenmeter (figuur 1) te vergelijken met een radarmeting (figuur 2).

Figuur 1: Registratie verloop neerslag met grondregenmeter.
Figuur 2: Registratie verloop neerslag met radar.

De eerste stap om te bepalen waarin deze registraties elkaar bedekken wordt eerst het gemiddelde verloop te berekenen (figuur 3) door per tijdstap de waarden van regenmeter en radar te middelen.

Figuur 3: Berekening gemiddelde verloop neerslag met grondregenmeter en radar.

De tweede stap is om per tijdstap het verschil tussen regenmeter en radarmeting te berekenen. Dit verschil is in figuur 4 aangegeven in oranje.

Figuur 4: Berekening gemiddelde verloop neerslag met afwijking per tijdstap

In de derde stap wordt de verschilfactor berekend door van alle tijdstappen de som van het verschil te delen op de som van het gemiddelde verloop.

De bedekkingsfactor = 1 – (verschilfactor/2).

De verschilfactor wordt gedeeld door 2 omdat het verschil betrekking heeft op 2 neerslagverlopen, van regenmeter en radar.

Laatse wijziging op