Bedekkingsfactor

Om het tijdverloop van de neerslag uit twee bronnen onderling met elkaar te vergelijken rekenen we een bedekkingsfactor uit. De pagina geeft een toelichting op deze berekening.

Het onderdeel radarmetingen geeft de mogelijkheid om het verloop van de neerslag per 5 minuten gemeten met een grondregenmeter (figuur 1) te vergelijken met een radarmeting (figuur 2).

Figuur 1: Registratie verloop neerslag met grondregenmeter.
Figuur 2: Registratie verloop neerslag met radar.

De eerste stap om te bepalen in welke mate deze registraties elkaar bedekken wordt eerst het gemiddelde verloop berekent (figuur 3) door per tijdstap de waarden van regenmeter en radar te middelen.

Figuur 3: Berekening gemiddelde verloop neerslag met grondregenmeter en radar.

De tweede stap is om per tijdstap het verschil tussen regenmeter en radarmeting te berekenen. Dit verschil is in figuur 4 aangegeven in oranje.

Figuur 4: Berekening gemiddelde verloop neerslag met afwijking per tijdstap

In de derde stap wordt de verschilfactor berekend door van alle tijdstappen de som van het verschil te delen op de waarde van het gemiddelde verloop.

De bedekkingsfactor = 1 – (verschilfactor/2).

De verschilfactor wordt gedeeld door 2 omdat het verschil betrekking heeft op 2 keer het neerslagverloop, van regenmeter en radarneerslag. Als het verloop van regenmeter en radarneerslag precies op elkaar liggen dan is de bedekkingsfactor gelijk aan 1. Als het verloop van regenmeter en radarneerslag elkaar nergens overlappen dan is het verschil 2 keer het verloop en de bedekkingsfactor gelijk aan nul.


Laatste wijziging 19 augustus 2020