Release 4.0

Vanaf december 2021 zijn de volgende functionaliteiten beschikbaar in RadarTools 4.0. Deze update heeft door omstandigheden enige tijd op zich laten wachten. De software is aangepast om volgende updates sneller en eenvoudiger te kunnen realiseren.

Er zijn ook aanvullende controles uitgevoerd op de betrouwbaarheid van de radardata om de effecten van storingen in de radardata op de tellingen te beperken. De radartellingen zijn nu beschikbaar tot 1 september 2021 en de radardata is beschikbaar tot 1 oktober 2021, voor de 4 KNMI neerslagradarreeksen MFBS, RTcor, REcor en RFcor.

Naast het raadplegen van extreme gebeurtenissen per gemeente is het nu mogelijk om de kenmerken van een extreme periode voor heel Nederland te raadplegen.

Figuur 1: Extreme neerslagperiode van 13 juli 2021 t/m 16 juli 2021.

Voor de getroffen gemeenten is een “eXtremiteitsfactor” berekend voor de kortdurende (15-60 minuten), middellange (60 min-3 uur) en langdurige neerslag (3-24 uur). Dit is een indicator die aangeeft in welke mate het bebouwde oppervlak van een gemeente is getroffen in samenhang met de extremiteit van de neerslag.

Met de nieuwe RadarTools-software kan nu de data van alle 4 de KNMI radarreeksen MFBS, RTcor, REcor en RFcor worden geraadpleegd. De verschillende KNMI radarproducten zijn aangegeven in figuur 2.

Figuur 2: Radarneerslag producten KNMI en de relatie met brondata

De RTcor data wordt nearly real-time gegenereerd uit de radarwaarnemingen uit NL, Duitsland en België en 10-minuten automatische stations van het KNMI. De REcor data wordt gegenereerd met een vertraging van ongeveer een dag, waarbij ook de beschikbare registraties van het KNMI-netwerk van handregenmeters zijn meegenomen.

De RFcor data komt beschikbaar na ruim 2 weken. In deze Final Reanalysis zijn de gevalideerde registraties van de handregenmeters meegenomen. De RFcor data zou het meest nauwkeurig moeten zijn. Maar een controle op de extreme uitschieters in de 5 minuten data levert nog vraagtekens op. Dit is een punt van aandacht bij het KNMI.

De MFBS reeks is beschikbaar vanaf 2008 en wordt de Klimatologische set genoemd. De RadarTellingen van deze reeks worden standaard meegeleverd met de software. De nieuwe Reanalysis producten RTcor , en REcor, RFcor zijn beschikbaar vanaf 2019.

Een overzicht van de aanpassingen in de software vindt u in de release notes.


Laatste wijziging 10 maart 2022