Radarmetingen

Bij de [RADARMETINGEN] gaat het om het raadplegen van neerslagradarbeelden op een locatie ergens in Nederland. Het gaat hier om de geverifieerde data van het KNMI. Het tijdverloop van de radarmetingen geeft meer inzicht in hoe de bui zich in de tijd over een gebied heeft ontwikkeld. De registratie van de neerslagradar van een radarvak kan eenvoudig worden vergeleken met die van een grondregenmeter in datzelfde radarvak of in de buurt daarvan.

Deze pagina gaat over: a) het raadplegen van de [RADARMETINGEN] en b) het vergelijken van die radarmetingen met een [REGENMETER] op de grond.


Radarmetingen

De kenmerken van een radarmeting worden ingevoerd in het venster links: de begin- en einddatum van de periode, de rastergrootte (l*b) van het gebied en de locatie, het centrum-coördinaat van het (radar)gebied. Dit coördinaat kan op 3 verschillende manieren worden opgegeven: wgs format (latitude, longitude), RD format (RijksDriehoeknetwerk) en radarvak nummer (xy).

De neerslagradar is geregistreerd met een tijdstap van 5 minuten. De keuze van de weergave van samengevoegde tijdstappen wordt gemaakt via de keuzebalk, net boven de radarkaart.

De legenda rechts in het venster van de radarkaart geeft de maximale neerslagsom van een tijdstap aan. De tijdbalk onderaan het scherm geeft het eindtijdstip aan van een tijdstap. Voorbeeld: het tijdvak van de 24 uursom op 20140728 om 14:00h is dus begonnen op 20140727 om 14:00h.

De tijdstap voor de radarhoeveelheden op een radarvak kan worden gevarieerd van 5 minuten tot 1440 minuten (24h).

De weergave van het neerslagverloop van een radarvak (in het venster rechtsboven) is default het (rood geaccentueerde) centrale vak in het gebied. Met de pijltjes toetsen kunt u de weergave van het neerslagverloop van de andere radarvakken in het gebied doorlopen.


Regenmeter

De registratie van een grondregenmeter kan in dit scherm worden geïmporteerd via de knop [REGENMETER IMPORTEREN]. Het verloop van deze registratie verschijnt in het venster rechtsonder. Een bestand met een registratie in het NETATMO format kan direct worden geïmporteerd.
De tijdstap van de registratie van een regenmeter is variabel. De kleinste tijdstap is 5 minuten. De tijdstap van de neerslagregistratie van het radarbeeld kan worden afgestemd met de [Tab] toets. De keuze is een tijdstap van 5, 10, 15 en 60 minuten.

De onderlinge vergelijking van de registratie via radar en (grond)regenmeter is gemaakt door de berekening van de bedekkingsfactor van de registraties, zie uitleg. In welke mate liggen deze registratie meer of minder goed op elkaar. Exact hetzelfde verloop betekent een bedekkingsfactor van 100%.

De idee achter deze kaart met bedekkingsfactoren is de veronderstelling dat de neerslag die de radar meet in het vak ruim boven de grond(regenmeter) ook in een ander radarvak kan vallen. In bovenstaand voorbeeld zien we dat het radarvak rechts van het centrum en de vakken daarboven een wat hogere bedekkingsfactor hebben dan die van het centrale radarvak. Met de mouse hover functie op de kaart kunt u de bedekkingswaarden voor individuele radarvakken oproepen.


Laatste wijziging 25 juni 2020