Software installeren

Deze pagina beschrijft het installeren en activeren van de RadarTools software en het ophalen van de data-map. De actuele versie is RadarTools 3.30, vrijgegeven vanaf 22 september 2020. Het verloop van de ontwikkelingen en aanpassingen aan de software volgt U via de pagina Release-Notes.

De software is gratis te gebruiken door begunstigers van Stichting RIONED. De volgende stappen worden hiervoor doorlopen: downloaden, installeren en activeren. Het mailadres van uw werkgever is uw account. Heeft u als NIET-begunstiger interesse dan kunt u een verzoek voor een account indienen via info@radartools.nl.

Software installatie
RadarTools software kan als Windows-toepassing op 3 manieren worden geïnstalleerd, als:

  1. Windows app (setup.exe), de software (individueel) wordt geïnstalleerd in de gebruikers map en waarbij de download en installatie van update versies automatisch verloopt. Deze vorm van installatie heeft de voorkeur.
  2. Windows programma (radartools.msi): de software wordt geïnstalleerd in een door de gebruiker aan te wijzen map. Normaliter is dat een map onder de map program files. Deze versie kan ook gebruikt worden op netwerken. Als er belangrijke update versies beschikbaar zijn dan wordt dit gemeld bij het opstarten van de software. De gebruiker of netwerkbeheerder moet deze update dan zelf downloaden en installeren.
  3. Windows zip bestand (radartools.zip); de software wordt eigenlijk niet geïnstalleerd via Windows maar uitgepakt in een door de gebruiker te openen programma-map ergens op de PC. Het programma wordt opgestart door het aanklikken (starten) van het bestand RadarTools.exe in de programma-map. Na het starten kunt u het icoon van de software vastmaken aan de taakbalk.

Op dit moment is alleen de installatie als Windows app beschikbaar.

Map projecten
Samen met het installeren van de software dient u een projecten-map aan te maken ergens op uw pc of systeem. Bij voorkeur op een plek waar voldoende ruimte beschikbaar is voor de opslag van data. Deze map geeft u een duidelijke naam, bijvoorbeeld RadarTools-data o.i.d.. Deze map wordt feitelijk een archief met opgevraagde gegevens van Radarbeelden of (NETATMO) regenmeters.

Pad naar projecten-map kunt u invullen in scherm [INSTELLINGEN]

Download projecten
Een voorbeeld archief met gegevens van Radar en Regenmeters is te downloaden via deze link. De inhoud van dit zip bestand kunt u uitpakken en deze projectenmap aan te wijzen in de instellingen van RadarTools.

De oude projectenmap is niet volledig compatibel met de nieuwe software. Heeft u zaken in de oude projectenmap die U zou willen overzetten. Stuur ons dan een bericht.

Bij de software zijn ook nieuwe legenda’s geleverd. Eigen legenda’s moet je helaas opnieuw instellen. Je moet ook de account informatie voor de Netatmo server opnieuw invoeren. Bij deze release hebben we een aantal zaken fundamenteel anders ingestoken en daardoor is die overgang minder soepel. Omdat we nog maar een beperkt aantal gebruikers hebben die daar last van hebben, loont het niet de moeite om die afstemming in de software in te bouwen.


Laatste wijziging 5 juli 2021