Bericht aan stedelijk waterbeheerder

Dit bericht is bestemd voor stedelijk waterbeheerders en aanverwante vakmensen die interesse hebben in extreme buien en de gevolgen voor het stedelijke gebied. We hebben uit de radarbeelden van 2008 t/m 2017 een lijst met extreme buien gefilterd. We willen u vragen om mee te doen aan ons pilotproject ExtremeBuigemist.nl, door in de komende 3 weken na te gaan welke effecten de extreme buien duidelijke gevolgen hadden in uw gemeente en dat in te vullen in onze digitale vragenlijst.

In dit project willen we een beeld krijgen van de gevolgen van extreme buien op het stedelijke gebied. Voor welk type extreme buien is uw gebied extra kwetsbaar en welk type extreme buien kunt u zonder noemenswaardige overlast en schade verwerken. Door dat op grotere schaal te inventariseren hopen we een eenduidiger beeld krijgen van het type buien waarop we het functioneren van een stedelijk gebied moeten toetsen.

Voor dit project hebben we de radarbeelden van 2008 t/m 2017 van heel Nederland onderzocht op extreme neerslag. Deze extreme waarden hebben we gefilterd op drempelwaarden voor een serie tijdvakken van 15 minuten tot 24 uur. Per gemeente hebben we een lijst met (extreme) neerslaggebeurtenissen samengesteld die via een interactieve website geraadpleegd kunnen worden.

Als pilot hebben we uw gemeente geselecteerd om onze aanpak te beproeven. We vragen aan u de filtering van extreme buien te bekijken en te melden in welke mate gebeurtenissen gevolgen hadden voor de stad.

Via de link ExtremeBuiGemist.nl krijgt u toegang tot nadere informatie over het project, zoals:

Via het overzicht van de pilot gemeenten krijgt u toegang tot de interactieve website met informatie van uw gemeente. Twee toelichtingen hebben betrekking op de interactieve website en de digitale vragenlijst (per bui). Tenslotte is een beknopte uitleg gegeven van de methodiek die is gebruikt voor de filtering van de extreme neerslag.Laatste wijziging 16 november 2019