Vragenlijst

Door deze vragenlijst in te vullen geeft u ons een indruk van de impact van de extreme bui waardoor uw gemeente recent is getroffen. Deze resultaten die we met deze vragenlijsten verzamelen willen we gebruiken om na te gaan of de door ons uitgewerkte classificering van extreme buien enige relatie heeft met de gevolgen in uw gemeente. Alvast dank voor uw medewerking.


Laatste wijziging 31 juli 2020