Radardatasets

RadarTools maakt als basis gebruik van de klimatologische set radardata van het KNMI (MFBS), die per 5 minuten en per km2 radarvak wordt geleverd sinds 2008. Nieuwe ontwikkeling is dat RadarTools ook gebruik gaat maken van het Internationaal Radar Composiet (IRC). Deze pagina geeft aan welke datasets er actueel beschikbaar zijn.

Weer Informatie Water Beheer (WIWB)
In het WIWB project heeft Het Waterschapshuis namens alle Waterschappen in samenwerking met Rijkswaterstaat en STOWA aan het KNMI opdracht gegeven onderzoek te doen naar het verbeteren van neerslagradarinformatie, de ontwikkeling van het Internationale RadarComposiet (IRC).

Dit project is eind 2018 gestart en loopt tot 2021. De resultaten van dit IRC onderzoek zijn direct geïmplementeerd in 3 KNMI neerslagproducten: de actuele (RTcor), vroege (REcor) en definitieve (RFcor) heranalyse ofwel de near real time, de early en de final reanalysis.

Radar(neerslag)gegevens KNMI
De radargegevens worden door het KNMI op 4 momenten geanalyseerd:
– actueel, voor operationele doeleinden, RTcor = near real time,
– na een dag, vroege heranalyse, REcor = early reanalysis);
– na 2-3 weken, definitieve heranalyse, RFcor = final reanalysis;
– na ruim een maand, MFBS klimatologische set sinds 2008.

Radarneerslag producten KNMI en de relatie met brondata

(RTcor) Bij de actuele analyse worden de radargegevens van Den Helder en Herwijnen afgestemd op de ruim 30 automatische 10-minuten KNMI-grondstations.
(REcor) Bij de vroege heranalyse wordt deze afstemming uitgebreid met de op dat moment beschikbare registraties van de de ruim 300 handregenmeters (dagsommen) en op de gegevens van buitenlandse radarstations en regenmeters in Duitsland en Belgi├ź. De gegevens van de beheerders van de handregenmeters komt vaak met enige vertraging.
(RFcor) Bij de definitieve heranalyse wordt aanvullende gebruik gemaakt van de gevalideerde gegevens van alle handregenmeters, sinds 2019.
(MFBS) De traditionele analyse van de radargegevens geeft de klimatologische set van 5-minuten neerslagsommen op een grid van 1 km2, die zijn gecorrigeerd met gevalideerde en complete data van beide KNMI-regenmeternetwerken, sinds 2008.

MFBS dataset, klimatologische set
De traditionele dataset van het KNMI wordt sinds 2008 gedraaid in neerslag per 5 minuten en per km2. Deze dataset wordt maandelijks bijgewerkt. In RadarTools is de MFBS dataset bijgewerkt t/m eind juni 2020.

RTcor dataset, actuele analyse
De near realtime data van het KNMI is nog niet beschikbaar.

REcor dataset, vroege heranalyse
De early reanalysis data van het KNMI is slechts beperkt beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden.

RFcor dataset, definitieve heranalyse
De final reanalysis data van het KNMI is nog niet beschikbaar. Deze analyse is nog in ontwikkeling en de resultaten zijn nog niet bruikbaar.


Laatste wijziging 16 december 2020