Kenmerken radarvakken

Met een GIS analyse zijn de kenmerken van de radarvakken aangemaakt zoals: radarvakRij, radarvakKolom, gemeenteNaam, gemeenteCode, woonkernNaam, vakBebouwd, vakOnbebouwd. Deze pagina geeft uitleg van deze analyse.

De KNMI radarvakken bedekken landoppervlak van Nederland volledig en zijn geïdentificeerd met een Rij- en Kolomnummer. Een join met de CBS kaart met de gemeentegrenzen van 2019 verdeelt de radarvakken die in 1 of meer gemeenten liggen.

De gemeentegrens tussen de gemeenten A en B loopt door de radarvakken 2, 6 en 7.
Een radarvak in 1 of meer gemeente wordt toegewezen aan
de gemeente met het grootste oppervlak (bebouwd of onbebouwd) in dat vak.
Op basis van het grootste oppervlak gaat vak 2 gaat naar gemeente B
en gaan vak 6 en 7 naar de gemeente A.
In de gemeente A en B liggen rond de gemeentegrens 3 woonkernen.
Kern 1 en 2 in de gemeente A en Kern 3 in de gemeente B.
De Kernen 1 en 3 liggen in radarvakken van de gemeente A en B.
Kern 1 die hoort bij de gemeente A ligt in vak 2 dat hoort bij gemeente B.
Kern 3 die hoort bij de gemeente B ligt in vak 2 dat hoort bij de gemeente A
Vak 2 wordt toegewezen aan gemeente A omdat
Kern 1 dat hoort bij de gemeente A het grootste bebouwde oppervlak is in vak 2
Vak 7 blijft bij gemeente A omdat
het bebouwde oppervlak van Kern 3 in vak 7 kleiner is dan dat van Kern 2 in vak 7.

Als Kern 2 er niet zou zijn en het (bebouwde)oppervlak van Kern 3 in vak 7 bedraagt meer dan 5% van het oppervlak van vak 7, dan zou vak 7 worden toegedeeld aan gemeente B.


Laatste wijziging 29 oktober 2020